Šusteková 2, Bratislava (budova polikliniky)
Šusteková 2, Bratislava (budova polikliniky)

AKREDITOVANÉ KURZY

Ako jedno z mála zariadení na Slovensku ponúkame akreditované kurzy pre pôrodné asistentky, sestry a ďaľšie pomáhajúce profesie tehotným ženám ako duly, fyzioterapeuti, tréneri. Po absolvovaní kurzu získate certifikát, na základe ktorého si môžete uplatniť kredity v rámci celoživotného sústavného vzdelávania v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, ako aj začať vykonávať danú činnosť. Za vzdelaním v oblasti psychoprofylaxie tak nemusíte cestovať do zahraničia. Kurzy prebiehajú v našom bratislavskom štúdiu GraviFit. Ajkeď sú lektori prevažne zo zahraničia, kurzy prebiehajú v slovenskom alebo českom jazyku. Pri anglicky hovoriacich lektoroch je zabezpečené tlmočenie.

AKREDITOVANÉ KURZY

Ako jedno z mála zariadení na Slovensku ponúkame akreditované kurzy pre pôrodné asistentky, sestry a ďaľšie pomáhajúce profesie tehotným ženám ako duly, fyzioterapeuti, tréneri. Po absolvovaní kurzu získate certifikát, na základe ktorého si môžete uplatniť kredity v rámci celoživotného sústavného vzdelávania v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, ako aj začať vykonávať danú činnosť. Za vzdelaním v oblasti psychoprofylaxie tak nemusíte cestovať do zahraničia. Kurzy prebiehajú v našom bratislavskom štúdiu GraviFit. Ajkeď sú lektori prevažne zo zahraničia, kurzy prebiehajú v slovenskom alebo českom jazyku. Pri anglicky hovoriacich lektoroch je zabezpečené tlmočenie.

KURZ PODĽA MOJŽIŠOVEJ

VIAC INFORMÁCIÍ

SPRIEVODKYŇA TEHOTENSTVOM

VIAC INFORMÁCIÍ

POPÔRODNÝ RITUÁL

VIAC INFORMÁCIÍ

CVIČENIE PRE TEHOTNÉ

VIAC INFORMÁCIÍ

POPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ

VIAC INFORMÁCIÍ

GraviFit