Šusteková 2, Bratislava (budova polikliniky)
Šusteková 2, Bratislava (budova polikliniky)

AKREDITOVANÉ KURZY

Ako jedno z mála zariadení na Slovensku ponúkame akreditované kurzy pre pôrodné asistentky, sestry a ďaľšie pomáhajúce profesie tehotným ženám ako duly, fyzioterapeuti, tréneri. Po absolvovaní kurzu získate certifikát, na základe ktorého si môžete uplatniť kredity v rámci celoživotného sústavného vzdelávania v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, ako/alebo aj začať vykonávať danú činnosť.  Sú pod odbornou záštitou UNIPA. Za vzdelaním v oblasti psychoprofylaxie tak nemusíte cestovať do zahraničia.  Kurzy prebiehajú v našom bratislavskom štúdiu GraviFit. Ajkeď sú lektori prevažne zo zahraničia, kurzy prebiehajú v slovenskom alebo českom jazyku. Pri anglicky hovoriacich lektoroch je zabezpečené tlmočenie.

AKREDITOVANÉ KURZY

Ako jedno z mála zariadení na Slovensku ponúkame akreditované kurzy pre pôrodné asistentky, sestry a ďaľšie pomáhajúce profesie tehotným ženám ako duly, fyzioterapeuti, tréneri. Po absolvovaní kurzu získate certifikát, na základe ktorého si môžete uplatniť kredity v rámci celoživotného sústavného vzdelávania v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, ako/alebo aj začať vykonávať danú činnosť. Väčšina kurzov je doplňujúcim vzdelaním, pod odbornou garanciou UNIPA. Za vzdelaním v oblasti psychoprofylaxie tak nemusíte cestovať do zahraničia. Kurzy prebiehajú v našom bratislavskom štúdiu GraviFit. Ajkeď sú lektori prevažne zo zahraničia, kurzy prebiehajú v slovenskom alebo českom jazyku. Pri anglicky hovoriacich lektoroch je zabezpečené tlmočenie.

KURZ PODĽA MOJŽIŠOVEJ

VIAC INFORMÁCIÍ

GRAVID JOGA, JOGA PO PÔRODE

VIAC INFORMÁCIÍ

SPRIEVODKYŇA TEHOTENSTVOM

VIAC INFORMÁCIÍ

JEMNÁ POPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ O MATKU PRE PA

VIAC INFORMÁCIÍ

TEHOTENSKÉ A POPÔRODNÉ CVIČENIE

VIAC INFORMÁCIÍ

POPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ O MATKU A DIEŤA 

VIAC INFORMÁCIÍ

TAPING V PRAXI PÔRODNEJ ASISTENTKY

OBDOBIE TEHOTENSTVA A PO PÔRODE

VIAC INFORMÁCIÍ

GraviFit