Na cvičenie nepotrebujete nič extra. Stačí vám dostatok priestoru, podložka a bežné veci ako uterák či voda.

gravid joga jogový dych video

Cvičebné video: Jogový dych (Gravid joga #1)

Tak ako základom každého života je dýchanie, tak aj v gravidjoge je dych jej dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou. Každý pohyb, každý kúsok nášho tela a jeho činnosť sú od dychu závislé.
Prostredníctvom vnímania dychu na hodinách sa snažíme vnímať prítomný okamih, dostať sa hlbšie do nášho tela a vnímať ho viac zvnútra. Snažíme sa dych spomaľovať, predlžovať a prehlbovať. Je dôležité uvedomiť si aj veľkú dôležitosť dokonalého výdychu. Výdych ma zabezpečiť dokonalé vyprázdnenie zbytkového vzduchu, a zároveň telesné a duševné uvoľnenie.