Pre tie z Vás, ktoré sa pre svoju časovú zaneprázdnenosť, pracovnú vyťaženosť, alebo z iného dôvodu nemôžete zúčastňovať kurzov, ponúkame aj individuálnu prípravu. Individuálna príprava je zameraná na Vaše potreby. Na základe pohovoru určíme, či sa budeme zameriavať viac na teoretické vedomosti, alebo na pohybovú aktivitu. Prípravu je možné absolvovať aj s manželom resp. s partnerom. Obsah predpôrodnej prípravy vychádza z našich predpôrodných kurzov.

Ak máte záujem, stačí nás kontaktovať.