Ako jedno z mála zariadení na Slovensku ponúkame akreditované kurzy pre pôrodné asistentky a sestry. Po absolvovaní kurzu získate certifikát, na základe ktorého si môžete uplatniť kredity v rámci celoživotného sústavného vzdelávania v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Za vzdelaním v oblasti psychoprofylaxie tak nemusíte cestovať do zahraničia.

Dostupné kurzy

Cvičenie podľa Ľudmily Mojžišovej pre sestry a pôrodné asistentky

Cvičenie podľa Ľudmily Mojžišovej pre sestry a pôrodné asistentky

Metóda Ľudmily Mojžišovej je dnes spájaná predovšetkým s cvikmi, ktoré pomáhajú ženám s problémami neplodnosti.

Ukážka popôrodnej jogy

Certifikované kurzy lektora Gravid jogy

Pripravujeme na začiatok roku 2018